A LEGJÓTÉKONYABB MAGYAROK 2021

www.legjotekonyabbmagyarok.hu

a Napi.hu kiadványa

 

FELELŐS SZERKESZTŐ: Domokos László és Szabó Dániel

GRAFIKAI TERV, TÖRDELŐSZERKESZTŐ: Gróf Ágnes

OLVASÓSZERKESZTŐ: Komócsin Sándor, Cs. Bánhalmi Andrea

KÉPSZERKESZTŐ: Németh András Péter

MUNKATÁRSAK: Domokos Erika, Herman Bernadett, K. Kiss Gergely, Szabó M. István, Szász Péter, Szegő Iván Miklós

Kiadja a www.Napi.hu Online Kft. A kiadásért felel a kiadó ügyvezetője.

1036 Budapest Lajos utca 48-66. E. ép. I. em.

 

ADATKEZELÉS

A honlap látogatókról semmilyen személyes adatot nem gyűjt, nem kezel. A honlapon sütiket nem használunk.

 

SZERZŐI JOGOK

A honlapon található tartalom a www.Napi.hu Online Kft. (a továbbiakban: „Kiadó”) szellemi tulajdona, és teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadónak a szerzői jogi védelem alapján kizárólagos joga van a honlap egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. Felhasználásának minősül különösen a többszörözés (bármely módon történő rögzítés és másolatkészítés), a terjesztés, a nyilvánossághoz közvetítés, az átdolgozás. A Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek (pl. szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) bármilyen módon történő felhasználása. Tilos különösen, de nem kizárólagosan a Kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is, illetve a honlap bármely részét kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni. A Kiadó fellép a szerzői jog által védett művét előzetes írásbeli engedély nélkül felhasználóval szemben, és ennek kapcsán jogosult a szerzői jogainak megsértése miatt valamennyi, polgári jogi és büntetőjogi igényét a jogsértővel szemben érvényesíteni.